1 / 5
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
2 / 5
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
3 / 5
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
4 / 5
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
5 / 5
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ
ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ | ਵਧੀਆ ਤਵੀਤ | ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ੀ | ਤਵੀਤ

ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ

99 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ

100% ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ

ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ ਯੂਸੁਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਯਹੋ

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਲੀ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਉਸੂਈ ਰੇਕੀ ਦਾ ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਰੇਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨੋ. ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਕ ਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਰੇਕੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਮਿਲਣਗੇ.

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਡੇ ਕੋਮਿਓ ਕਾਂਜੀ ਹੈ. ਜਾਮਨੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ. ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਯੂਐਸਯੂਆਈ ਸਿਕੀ ਰਯਹੁ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਾਂ ਯੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖਣਗੇ. 

  • ਵਿਆਸ: 25mm
  • handmade
  • ਐਡਰਿਅਨ ਡੇਲ ਲਾਗੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ
  • 100 ਪਿੰਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸੰਸਕਰਣ