ਐਲੀਗਾਂਟਾ ਸਿਲਵਰ ਅਮਿtਲਟ ਪੇਂਡੈਂਟਸ Ad ਐਡਰਿਅਨ ਡੇਲ ਲਾਗੋ ਦੁਆਰਾ

ਐਡਰੀਅਨ ਡੇਲ ਲਾਗੋ ਦੁਆਰਾ ਐਲੀਗਾਂਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਪੈਨਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵਰਲਡ ਆਫ ਅਮਿਲੇਟਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਜ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਵੀਜ ਰੇਕੀਅ ਆਫ ਵਰਲਡ ਆਫ ਐਮਿtsਲਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ